AVISO LEGAL

luciavazquez.com (en diante o sitio web) é propiedade de LUCÍA VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, con domicilio en Pousada de Abaixo nº 30, Vedra, 15885 (A Coruña), España, con NIF 45846225A, teléfono (0034) 650 790 211 e correo electrónico lucia@luciavazquez.com.
O acceso e o emprego do sitio web atribúe a quen o realiza a condición de persoa usuaria que acepta plenamente e sen reservas as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e condicións do sitio web.

Condiciones xerais de emprego do sitio web

Obxecto
As presentes condicións xerais regulan o uso (incluídos acceso, creación, edición, modificación e supresión) ao presente sitio web de LUCÍA VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, incluídos os contidos e servizos postos á disposición no mesmo. Calquera persoa que acceda ao presente sitio web considérase usuaria e acepta de forma expresa, automática e voluntaria someterse ás condicións xerais vixentes en cada momento que acceda ao presente sitio web, así como ás condicións particulares que, no seu caso, lle sexan aplicables. LUCÍA VÁZQUEZ FERNÁNDEZ resérvase o dereito de modificar unilateralmente, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, a estrutura o deseño do sitio web; modificar ou eliminar servizos ou contidos así como as condicións de acceso e/ou uso do sitio web.

Uso
A persoa usuaria é consciente e acepta que o uso do sitio web se realiza en todo caso baixo a súa única responsabilidade. Queda prohibido o uso do sitio web con fins ilícitos ou lesivos para LUCÍA VÁZQUEZ FERNÁNDEZ ou calquera terceiro. No emprego do sitio web, a persoa usuaria comprométese a non levar a cabo ningunha conducta que poida danar a imaxe, os intereses e/ou os dereitos de LUCÍA VÁZQUEZ FERNÁNDEZ e/ou de terceiros ou que poida danar, inutilizar ou sobrecargar o sitio web, ou que impida de calquera xeito o normal emprego do sitio web.
LUCÍA VÁZQUEZ FERNÁNDEZ adopta as medidas de seguridade razoablemente axeitadas para detectar a existencia de virus. Non obstante, a persoa usuaria debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en internet non son enteiramente fiables e que, polo tanto, LUCÍA VÁZQUEZ FERNÁNDEZ non pode garantir a inexistencia de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos da persoa usuaria ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos.

Dereitos de propiedade industrial e intelectual
Os contidos do sitio web (por exemplo textos, imaxes, gráficos ou código fonte) están protexidos por dereitos de propiedade intelectual e industrial.
Os devanditos contidos non poderán ser, por exemplo, reproducidos ou transformados sen o permiso previo e explícito de LUCÍA VÁZQUEZ FERNÁNDEZ. As persoas usuarias poden acceder aos contidos e realizar copias privadas autorizadas sempre que os elementos reproducidos non sexan cedidos posteriormente a terceiros nin se instalen en servidores en rede nin sexan obxecto de ningún tipo de explotación.

Enlaces e exclusión de garantías e responsabilidade
LUCÍA VÁZQUEZ FERNÁNDEZ non é responsable dos danos ou prexuízos derivados do emprego dos contidos do seu sitio web. En especial, LUCÍA VÁZQUEZ FERNÁNDEZ non responde nin dos contidos nin do estado dos enlaces que contén este sitio web e que poden conducir a persoa usuaria a outros sitios e páxinas web xestionadas por terceiros. O acceso ás mesmas a través deste sitio web tampouco implica que LUCÍA VÁZQUEZ FERNÁNDEZ recomende ou aprobe os seus contidos.
O establecemento dun hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre LUCÍA VÁZQUEZ FERNÁNDEZ e a persoa propietaria do sitio web en que se estableza nin a aceptación e aprobación por parte de LUCÍA VÁZQUEZ FERNÁNDEZ dos seus contidos ou servizos. Aquelas persoa que se propoñan establecer un hiperenlace previamente deberán solicitar autorización por escrito a LUCÍA VÁZQUEZ FERNÁNDEZ. En todo caso, o hiperenlace unicamente permitirá o acceso á páxina de inicio deste sitio web e ademais deberá absterse de realizar manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre LUCÍA VÁZQUEZ FERNÁNDEZ ou incluír contidos ilícitos, contrarios aos bos costumes e á orde pública.
Tanto o acceso ao sitio web como o uso que poida facerse da información contida no mesmo é da exclusiva responsabilidade de quen o realiza. LUCÍA VÁZQUEZ FERNÁNDEZ non responderá de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que poida derivarse do devandito acceso ou uso da información. LUCÍA VÁZQUEZ FERNÁNDEZ non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que poidan producirse nin dos posibles danos que se lle poidan causar ao sistema informático da persoa usuaria, os ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia da presenza de virus no ordenador da persoa usuaria empregado para a conexión aos servizos e contidos do sitio web, dun mal funcionamento do navegador ou do emprego de versións non actualizadas do mesmo.
Se algunha persoa usuaria ou terceiro considera que no sitio web se está a cometer algún acto ilícito de calquera tipo, debe remitir unha comunicación a LUCÍA VÁZQUEZ FERNÁNDEZ ao enderezo de e-mail que aparece ao comezo do presente aviso legal. Deberá identificarse debidamente especificando os feitos que denuncia.

Lexislación aplicable e xurisdición
As presentes condicións xerais rexeranse pola lexislación española. LUCÍA VÁZQUEZ FERNÁNDEZ e a persoa usuaria, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á xurisdición dos xulgados e tribunais da cidade de Santiago de Compostela, para cantas cuestións puidesen suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo do sitio web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.