Entre moitos outros proxectos, traducín e/ou corrixín textos
para as seguintes publicacións:


This slideshow requires JavaScript.